VÄLKOMMEN TILL HIGHSTORP SEVEN 

 

                                                                                                         

                     Uppdaterad 2010-07-30       

                                                                                                      GÄSTBOK 

                                                        LANTBRUK(nytt)  FOTOGALLERI (nytt) VÅRA BILAR  HUNDAR   

                                                                                                  
Filmer från Highstorp 

                                                                         DETTA ÄR HIGHSTORP SEVEN
             
                         Highstorp seven

Highstorp ligger i Högestorp utanför Marieholm
Ett lantbruk som varit i familjen sedan början av 1900-talet.
Förr bedrevs både växtodling och djurhållning.
Numera bedrivs jordbruk på 150 hektar, med egen odling av sockerbetor,
vete, maltkorn, oljeväxter, ärtor, samt maskinstation.
På gården finns två boningshus, loge, maskinhall och verkstad.
Verkstaden är det gamla stallet som vi har byggt om till verkstad,
men funkar även bra som festlokal.

 EPOST


Antal besökare

Skriv gärna något i vår gästbok

Denna hemsida visas bäst med 1024X768 bildpunkter
Textstorlek mellan

signerad:Mats

Alla texter och bilder är Copyright skyddade.

Vid citerande av text eller användande av bilder, kontakta mig.

All pictures and texts are protected by Copyright.

By quoting of texts or use of pictures, contact me.